Kwetsbare mensen
verdienen kansen
in de samenleving

Deelname aan de maatschappij lijkt zo vanzelfsprekend. Het huidige beeld van de zelfbewuste burger die zijn leven in eigen hand neemt, zijn (levens)loopbaan plant en keuzes maakt is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn kwetsbare groepen in de samenleving die moeite hebben om te participeren. Deze mensen hebben vaak het geloof in zichzelf verloren. Zij doen niet meer mee, zijn sociaal uitgesloten of leven in armoede of achterstand.

Pegasus adviesbureau voor participatievraagstukken benadert deze problematiek op een creatieve wijze. Wij adviseren en helpen overheden en sociale partners die zich met participatievraagstukken bezighouden. Pegasus gaat uit van de gedachte dat iedereen kan participeren in de samenleving. Of het nu gaat om de positieverbetering van prostituees, het opzetten van een specifiek re-integratieconcept voor mensen met autisme, of het ontwikkelen van een visie en strategie voor maatschappelijke organisaties zodat de doelgroep waar zij voor werken beter kunnen participeren.

Lees meer over wat Pegasus adviesbureau voor participatievraagstukken meemaakt in de column

Vanaf heden post Mieke van Dommelen ook blogs op De Participatieformule

 
Tolakkerweg 37 • 3739 JG Hollandsche Rading • M 06-22389750 • info@pegasus-advies.nl