Participeren
is het hebben
van waarde
voor een ander

Pegasus is specialist in het oplossen van participatievraagstukken. Dit doet zij door over sectoren heen te werken en door nieuwe allianties aan te gaan. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor sociaal kwetsbare groepen. Pegasus is een netwerkbureau dat deskundig is op vele werkvelden en beleidsterreinen. Opdrachtgevers variëren van instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGz), tot organisaties voor maatschappelijke opvang of welzijn, UWV, Sociale Diensten, bedrijven en diverse gemeenten. Wij slaan bruggen tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties omdat we geloven dat iedereen een plek verdient in deze samenleving. Dat doen we door het talent op te sporen bij (sociaal kwetsbare) burgers en eigentijdse oplossingen te bieden voor de arbeidsmarktvraagstukken uit het bedrijfsleven. Ook het aangaan van samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties en het zoeken naar geldstromen voor projecten op het terrein van maatschappelijke participatie, behoren tot de diensten van Pegasus.

Participeren is in onze optiek het hebben van waarde voor een ander. Daaraan ontleen je als mens eigenwaarde. Het geloof in eigen kracht en kunnen is cruciaal voor de visie waaruit wij werken.

 

 

 
Tolakkerweg 37 • 3739 JG Hollandsche Rading • M 06-22389750 • info@pegasus-advies.nl