Wat begint met
een analyse,
eindigt met een
werkbare oplossing

WERKWIJZE

Pegasus werkt persoonlijk en doelgericht. Pegasus legt verbanden met onverwachte partners en knoopt vraag en antwoord aan elkaar. Wat begint met een analyse, eindigt met een werkbare oplossing.

Na de eerste inventarisatie, maken we een situatieschets van het vraagstuk en de doelgroep. Op basis van deze analyse volgt een plan van aanpak. Zo nodig zoeken we specialisten uit het netwerk, die als partners betrokken worden bij de opzet en uitvoering van het project. Hieruit volgt het plan van aanpak en maken we een inschatting van dagdelen, die vertaald wordt in een heldere en overzichtelijke offerte met taken, planning en eindtijd. Tussentijds rapporteren wij de opdrachtgever over de voortgang van het project. Na afloop volgen de eindrapportage en evaluatie.


Opdrachtgevers
Pegasus werkt voor:

• Maatschappelijke organisaties
• Geestelijke gezondheidszorg
• Welzijnsorganisaties
• Gemeenten
• Provincies
• Ministeries

• Cliëntorganisaties

• Re-integratiebedrijven
• UWV
• Sociale Dienst
• Maatschappelijke ondernemingen
• Maatschappelijk betrokken bedrijven

 

 

Diensten
Pegasus levert:

Missie, visie en ambitieontwikkeling

Marktanalyse en uitwerken stragegie

Advies participatievraagstukken voor diverse doelgroepen

Haalbaarheidstudie & quickscan

Opzet en realisatie participatieprojecten

Zoeken naar financieringsbronnen voor participatieprojecten


Interim & projectmanagement

 


 

 
Tolakkerweg 37 • 3739 JG Hollandsche Rading • M 06-22389750 • info@pegasus-advies.nl